Wat zijn crediteuren?

Crediteuren zijn leveranciers waarvan u bepaalde diensten en/of goederen heeft ontvangen, maar waarvoor u nog niet heeft betaald. Deze leveranciers kunnen personen of bedrijven zijn. Crediteuren vindt u op de balans terug aan de passiva kant. U bezit dit geld weliswaar nog, aangezien u nog niet heeft betaald, maar u zal wel gaan betalen in de toekomst. 

Inrichting crediteurenadministratie 

Een effectieve crediteurenadministratie opzetten is niet gemakkelijk. Toch zijn er enkele dingen die u kunt doen om uw crediteurenadministratie juist te beheren. Allereerst doet u er goed aan om concrete afspraken te maken met leveranciers. Dit zijn afspraken over kwaliteit, prijzen, levertijden en betalingsvoorwaarden. Bespreek dit met uw leverancier en zet dit op papier. Het is van belang dat u zichzelf ook aan deze afspraken houdt. Daarnaast is het goed om na te kijken of de inkomende facturen aan de wettelijke eisen voldoen. Ook is het belangrijk om bij het inboeken van een factuur deze aan de juiste grootboekcode toe te wijzen en dit factuur een bepaald kenmerk te geven om deze later gemakkelijk terug te vinden. Controleer ook of de geleverde goederen en diensten overeenkomen met wat op het factuur vermeld staat. Wanneer u de facturen heeft gecontroleerd, kunt u de facturen die akkoord zijn, betalen. Wanneer u niet over voldoende betalingsmiddelen beschikt om alle crediteuren binnen de vastgestelde betalingstermijnen te betalen, zorg dan voor een goede volgorde waarin u de crediteuren gaat betalen. Als laatst doet u er goed aan om uw leverancierskrediet te benutten. Deze ontstaat wanneer u de factuur niet direct hoeft te betalen nadat de leverancier de goeden of diensten heeft geleverd. 

Verschil crediteuren en debiteuren

Een crediteur is een leverancier (persoon of bedrijf) aan wie u nog dient te betalen. De goederen en/of diensten zijn al geleverd maar de factuur staat nog open. Crediteuren vindt u op de balans terug aan de passiva zijde. Een debiteur daarentegen is een klant (persoon of bedrijf) van wie u nog een betaling dient te ontvangen. U heeft een diensten en/of goederen geleverd en de factuur verzonden, maar deze is nog niet betaald. Op de balans staan de debiteuren aan de activa zijde.