Slim Crediteurenbeheer

Het is belangrijk dat crediteuren altijd goed bijgewerkt blijven, zodat u niet achter dingen aan hoeft te lopen. Er zijn een aantal tips die u kunnen helpen uw crediteuren goed te beheren.

Maak goede en duidelijke afspraken
Zorg dat de afspraken die met een partij worden gemaakt altijd duidelijk zijn. Zo kunnen er achteraf geen onenigheden ontstaan. Het belangrijkste hierbij is dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over de kwaliteit, prijzen, betalingsvoorwaarden en levertijden. 

Kijk de factuur na op wettelijke eisen
Controleer of de facturen die u ontvang in orde zijn omtrent de wettelijke eisen. Mocht dit niet het geval zijn, stuur deze dan terug met de uitleg waarom dit niet het geval is. Bewaar altijd een kopie van de factuur!

Betaal!
Betaal uw facturen altijd op tijd. Hoe sneller u uw rekeningen betaald hoe minder snel u in de problemen komt. Mocht u niet over voldoende geld beschikken om elke crediteur te betalen, zorg er dan voor dat u de belangrijkste crediteuren eerst betaalt. Een energiebedrijf kan bijvoorbeeld van groot belang zijn over het voortbestaan van uw bedrijf. Zorg dat deze dan sneller wordt betaald dan minder belangrijke crediteuren.