Functie belastingen

Door middel van het heffen van belastingen ontvangt de belasting geld en hiermee kunnen voorzieningen worden gefinancierd. De overheid gebruikt dus belastingen om voorzieningen te betalen. Iedere inwoner van Nederland maakt gebruik van voorzieningen. Denk maar eens aan te sociale zekerheid, de gezondheidszorg en het onderwijs. Dit zijn allemaal voorbeelden van voorzieningen die door middel van belastingen worden betaald. Maar ook voorzieningen als wegen, dijken en de politie worden betaald door middel van belastingen. Om deze reden krijgt dan ook iedere inwoner van Nederland te maken met belastingen. Dit kan zichtbaar of onzichtbaar zijn.

Soorten belastingen

Er bestaan veel verschillende soorten belastingen. Deze soorten worden onderscheiden in twee hoofdcategorieën: directe en indirecte belastingen. Directe belastingen zijn belastingen die u zelf aan de Belastingdienst afdraagt. Indirecte belastingen worden daarentegen door iemand anders aan de Belastingdienst betaald. Indirecte belastingen zijn verwerkt in de prijs van goederen en diensten. Hier onder vindt u een overzicht van directe- en indirecte belastingen.
Directe belastingen
    • Inkomstenbelasting
    • Loonbelasting
    • Vennootschapsbelasting
    • Dividendbelasting
    • Erfbelasting
    • Schenkbelasting
    • Kansspelbelasting
    • Vermogensrendementsheffing
Indirecte belastingen
    • Omzetbelasting
    • Accijns
    • Belastingen op personenauto’s motorrijwielen
    • Motorrijtuigenbelasting
    • Overdrachtsbelasting
    • Assurantiebelasting
    • Verhuurdersheffing
    • Bankenbelasting
    • Milieubelasting
    • Invoerbelasting
    • Uitvoeraangifte

Belastingen voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u te maken met twee soorten belastingen. Ten eerste kan u aangemerkt worden voor de omzetbelasting. Omzetbelasting, ook wel btw genoemd, is de indirecte belasting die u betaalt over uw omzet. Deze belasting wordt doorberekend in de prijs die de klant/consument voor uw goederen/diensten betaald. U telt de btw op bij het bedrag dat u voor uw goederen/diensten rekent, waarmee uw verkoopprijs inclusief btw wordt. De btw die u zo ontvangt van uw klanten, bent u verplicht af te dragen aan de Belastingdienst. Btw die u als ondernemer zelf betaald over zakelijke kosten is meestal aftrekbaar. Uiteindelijk betaald u dus omzetbelasting over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs. Daarnaast kan het zijn dat u als ondernemer te maken krijgt met inkomstenbelasting. Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting in aanmerking te komen moet u aan een aantal eisen voldoen. Dit komt doordat het een aantal belastingvoordelen met zich meebrengt.

Meer weten over omzetbelasting of inkomstenbelasting? Lees een van onze artikelen.