Wanneer belastingaangifte doen?

Het is verplicht om belastingaangifte te doen wanneer u een aangiftebrief van de Belastingdienst ontvangt. Deze verplichting geldt ook als u niets hoeft te betalen of als u geld terugkrijgt. Soms is het doen van een belastingaangifte ook verplicht als u geen aangiftebrief heeft ontvangen. Dit is het geval wanneer u kunt weten dat u belasting moet bijbetalen. Maar ook wanneer het doen van belastingaangifte niet verplicht is, kan het voordelig voor u zijn om toch belastingaangifte te doen. Het is bijvoorbeeld voordelig om aangifte te doen wanneer u gebruik kunt maken van aftrekposten. Ook als ondernemer bent u verplicht tot het doen van belastingaangifte, ook wel inkomstenbelasting en omzetbelasting. Als ondernemer vermeldt u de winst uit onderneming en daarnaast inkomsten en aftrekposten die u als privépersoon heeft.

Digitaal belastingaangifte doen

Tegenwoordig kunt u buiten aangifte doen met een papierenformulier ook digitaal belastingaangifte doen. Veel gegevens zijn al ingevuld bij de digitale belastingaangifte. U hoeft dus enkel alle gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen. Digitaal belastingaangifte doen kan op twee manieren. Allereerst kunt u aangifte doen via de aangifte-app, die beschikbaar is voor de tablet en smartphone. Het gebruik van de app is vooral geschikt voor mensen met een stabiel inkomen en geen extra aftrekposten. Als tweede optie kunt u aangifte doen via de internetpagina van Mijn Belastingdienst. Het voordeel van aangifte doen via de internetpagina is dat de vooraf ingevulde gegevens hier gemakkelijk kunnen worden aangepast en aangevuld.

Belastingaangifte invullen en controleren 

Wanneer u digitaal belastingaangifte doet zijn een heleboel gegevens al voor u ingevuld. Daarom is het van belang dat u alle gegevens controleert en waar nodig aanvult. De Belastingdienst weet niet alles en uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw belastingaangifte. Wanneer er dingen niet kloppen kunt u namelijk een boete krijgen. Daarnaast staan aftrekposten vaak niet vooraf ingevuld. Als u de vooraf ingevulde gegevens niet controleert en aanvult is het hierdoor mogelijk dat u belastingvoordelen misloopt. Wanneer u uw belastingaangifte doet middels het papierenformulier zijn er nog geen gegevens vooraf ingevuld. Hier doet u dit dus handmatig. 

Bekijk alle Administratie